Seznam členů
Proč se stát členem
Kvalifikační předpoklady
Členské příspěvky
Přihláška
ČMSZP

Odborné akce roku 2020

body OPV: 2

Bezpečnost na stavbách PZ

Legislativa BOZP a PO. Seznámení s pracovními riziky na plynárenských zařízeních.
Zajištění BOZP, PO a OŽP na staveništi.

Přednášející: Ing. Libor Mikulica

7.1.2020 - 9:00 hod.Brno, GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1
15.1.2020 - 9:00 hod.Brno, GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1
5.2.2020 - 9:00 hod.Brno, GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1
11.2.2020 - 9:00 hod.Brno, GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1
3.2.2020 - 9:00 hod.Plzeň, Restaurace Gondola, Pallova 12
23.1.2020 - 9:00 hod.Ostrava, Severomoravský institut, s.r.o., Vratimovská 11
29.1.2020 - 9:00 hod.Ostrava, Severomoravský institut, s.r.o., Vratimovská 11
4.2.2020 - 9:00 hod.Pardubice, Hotel STARÉ ČASY, Havlíčkova 1080


Čištění otopné soustavy

Korozní inženýrství v souvislosti s chemií a metalurgií. Kotle a jejich konstrukce, s ohledem na tvrdost vody v regionu, do různých regionu jsou vhodná různá technická řešení např. Průtokové ohřívání TUV. Čištění topných systémů je cyklická údržba. Odborně nazývaná - Protikorozní ošetření tlakových systémů a nádob v energetice. Úprava provozní (topné)vody v systémech topení.

Přednášející. Chejn René

9.1.2020 - 9:00 hod.Brno, GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1
6.2.2020 - 9:00 hod.Plzeň, Restaurace Gondola, Pallova 12
16.1.2020 - 9:00 hod.Ostrava, Severomoravský institut, s.r.o., Vratimovská 11
22.1.2020 - 9:00 hod.Pardubice, Hotel STARÉ ČASY, Havlíčkova 1080


body OPV: 2

Budování plynovodů místních sítí na distribuční soustavě

Pravidla a materiály pro budování DS Plynovodní přípojka z PE na distribuční soustavě. Prostorová norma ČSN 73 6005; Ochranná a bezpečnostní pásma plynovodů; prevence poškození PZ třetí stranou.

Přednášející: Ing. František Humhal

13.1.2020 - 9:00 hod.Brno, GridServices, s.r.o. Plynárenská 499/1
18.2.2020 - 9:00 hod.Brno, GridServices, s.r.o. Plynárenská 499/1
21.2.2020 - 9:00 hod.Plzeň, Restaurace Gondola, Pallova 12
13.2.2020 - 9:00 hod.Ostrava, Severomoravský institut, s.r.o., Vratimovská 11
27.2.2020 - 9:00 hod.Ostrava, Severomoravský institut, s.r.o., Vratimovská 11
3.2.2020 - 9:00 hod.Pardubice, Hotel STARÉ ČASY, Havlíčkova 1080


body OPV: 2

Vnitřní inspekce plynovodů a jejich metody

Přehled typických vad potrubí; Geometrická inspekce potrubí
Metody materiálové vnitřní inspekce, detekovatelné vady, podmínky a limity metody

Neutron Flow – neutronový tok; XYZ = Mapping – přesné měření trasy potrubí; Porovnání citlivosti hlavních defektoskopických metod vnitřní inspekce vůči různým typům charakteristických vad potrubí; Comba; Principy volby defektoskopické metody vnitřní inspekce pro konkrétní případy; On-line vnitřní inspekce a její limity; Off-line vnitřní inspekce, důvody a metody; Co lze od vnitřní inspekce očekávat, jaké mohou být její výsledky a co je mimo její možnosti

Přednášející: Ing. Petr Crha

20.1.2020 - 9:00 hod.Brno, GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1
27.1.2020 - 9:00 hod.Plzeň, Restaurace Gondola, Pallova 12
4.2.2020 - 9:00 hod.Ostrava, Severomoravský institut, s.r.o., Vratimovská 11
11.2.2020 - 9:00 hod.Pardubice, Hotel STARÉ ČASY, Havlíčkova 1080


body OPV: 2

Právní pohled na práce v ochranném a bezpečnostním pásmu technických sítí

Plynárenská zařízení z hlediska evropského, občanského a energetického práva. Vstup na cizí pozemky. Vznik, zánik a obsah ochranných a bezpečnostních pásem v plynárenství. Porušení ochranných a bezpečnostních pásem. Správní trestání v oblasti porušení ochranných a bezpečnostních pásem. Ochranná pásma jiných zařízení

Přednášející: JUDr. Mgr. Antonín Špiruda, Ph.D.

22.1.2020 - 9:00 hod.Brno, GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1
12.2.2020 - 9:00 hod.Plzeň, Restaurace Gondola, Pallova 12
17.2.2020 - 9:00 hod.Ostrava, Severomoravský institut, s.r.o., Vratimovská 11
25.2.2020 - 9:00 hod.Pardubice, Hotel STARÉ ČASY, Havlíčkova 1080
Kontakt pro přihlášky: Karla Hrabalová, karla.hrabalova@innogy.com, 532 227 277
Jednotná cena 500Kč pro členy ČMSZP / 1.500Kč pro ostatní.

Úvod Zemní plyn Informace Členství Odborné akce Odkazy Kontakty Kotlíkové dotace