ROZVRH ŠKOLENÍ 2023

Bezpečnost na stavbách PZ (není určeno pro stavbyvedeoucí a vedoucí akce)

Seznámení s pracovními riziky na plynárenských zařízeních. Zajištění BOZP, PO a OŽP na staveništi.

Přednášející: Mgr. Libor Mikulica

Body OPV: 2

Brno, eFi Palace Hotel, Bratislavská 234/52, Zábrdovice
6.2.2023Brno8:30 - 11:00 hod.
6.2.2023Brno11:30 - 14:00 hod.
6.3.2023Brno8:30 - 11:00 hod.
6.3.2023Brno11:30 - 14:00 hod.
Ostrava, Severomoravský vzdělávací institut, s.r.o. Vratimovská 624/11
14.2.2023Ostrava8:30 - 11:00 hod.
14.2.2023Ostrava11:30 - 14:00 hod.
Plzeň, Restaurace Gondola, Pallova 12
7.2.2023Plzeň 8:30 - 11:00 hod.
7.2.2023Plzeň11:30 - 14:00 hod.
Pardubice, Hotel STARÉ ČASY, Havlíčkova 1080
28.2.2023Pardubice8:30 - 11:00 hod.
28.2.2023Pardubice11:30 - 14:00 hod.

Bezpečnost na stavbách PZ – školení stavbyvedoucích a vedoucí akce

Seznámení s pracovními riziky na plynárenských zařízeních. Zajištění BOZP, PO a OŽP na staveništi.

Přednášející: Mgr. Libor Mikulica
Body OPV: 2

Školení organizuje odbor BOZP a PO. Přihlašujte se prosím sl. Karolíně Chrástové, která Vám zašle co nejdříve bližší informace s termíny školení.

Pokud bude chtít certifikát o absolvování školení označte to prosím do prezenční listiny. Certifikát Vám bude zaslán.

Kontakt: M +420 773 673 110; E karolina.chrastova@gasnet.cz

Budování plynovodů místních sítí na distribuční soustavě

  1. Technický požadavek GasNetu pro místní sítě se zdůrazněním změn pro rok 2023
  2. Plynovodní přípojka na stavbách GasNetu 
  3. Prevence poškození PZ třetí stranou a postup distributora
  4. Vývoj matice uzavíracích technologií do roku 2026
  5. Vodíkové polygony /informace o některých vodíkových projektech (v DE i SK)   

Přednášející: Ing. František Humhal
Body OPV: 2

Termíny on – line školení:
9.1.2023         v 9:00 hod.
7.2.2023         v 9:00 hod.

Při přihlašování prosím věnujte zvýšenou pozornost při udávání e-mailové adresy. Na uvedenou e-mailovou adresu Vám bude 3 pracovní dny před konáním školení zaslán odkaz na příslušné školení.

Po obdržení pozvánky, prosím vyzkoušejte, zda se Vám po kliknutí na link otevře aplikace TEAMS. V případě problémů je možné kontaktovat p. Vlastimila Brůžu, tel. 602 726 024; email: vlastimil.bruza@gasnet.cz

Technologií pro dočasné uzavírání potrubí pod přetlakem media

Součástí školení budou trendy, kterými se tyto technologie vyvíjí, například častější používání stlačování na síti GasNet. U stlačování PE potrubí bude také představeno, jaké jsou podmínky a předpoklady pro používání stlačování. Všechny tyto technologie pak budou také porovnány vůči sobě, vč. jejich výhod a nevýhod. U technologie Stoplování bude Ukázáno několik způsobů, kterými se liší jednotlivý výrobci stoplovacích zařízení a také jaké výhody jednotlivá zařízení mají. Tyto technologické rozdíly u stoplovacích zařízení mezi výrobci jsou používané napříč tlakovými hladinami.

Přednášející: Ing. Tomáš Mořický, Ing. Jan Kánský
Body OPV: 2

Termíny on – line školení:
  8.2.2023         v 9:00 hod.
22.2.2023         v 9:00 hod.

Při přihlašování prosím věnujte zvýšenou pozornost při udávání e-mailové adresy. Na uvedenou e-mailovou adresu Vám bude 3 pracovní dny před konáním školení zaslán odkaz na příslušné školení.

Po obdržení pozvánky, prosím vyzkoušejte, zda se Vám po kliknutí na link otevře aplikace TEAMS. V případě problémů je možné kontaktovat p. Vlastimila Brůžu, tel. 602 726 024; email: vlastimil.bruza@gasnet.cz

Nový zákon 250/2021 a NV 191/2022 pro plynová zařízení.

Základní legislativní změny související s vydáním nových právních předpisů pro vyhrazená technická zařízení.

Přednášející: Lubomír Žáček
Body OPV: 2

Termíny on – line školení:
13.2.2023         v 9:00 hod.
27.2.2023         v 9:00 hod.

Při přihlašování prosím věnujte zvýšenou pozornost při udávání e-mailové adresy. Na uvedenou e-mailovou adresu Vám bude 3 pracovní dny před konáním školení zaslán odkaz na příslušné školení.

Po obdržení pozvánky, prosím vyzkoušejte, zda se Vám po kliknutí na link otevře aplikace TEAMS. V případě problémů je možné kontaktovat p. Vlastimila Brůžu, tel. 602 726 024; email: vlastimil.bruza@gasnet.cz


REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ NA JEDNOTLIVÁ ŠKOLENÍ

Registrace účastníku v letošním roce proběhne formou vyplnění přihlášek, které Vám byly zaslány spolu s přehledem plánovaných školení. Vyplněné přihlášky prosím zasílejte sl. Karle Hrabalové jak tomu bylo v minulých letech.

ŠKOLENÍ FORMOU ON-LINE MS TEAMS

Tři dny před plánovaným termínem školení, na který jste se registrovali, případně své zaměstnance, obdržíte do vašeho emailu zprávu s odkazem a návodem, přes který se budete moci přihlásit na školení.
Ovládání je jednoduché a intuitivní. Pomoc s nastavením připojení je možné získat na telefonním čísle: +420 602 726 024 p. Vlastimil Brůža.

Pokud MS Teams používáte – bude stačit kliknout na odkaz a přihlásit se Vašim Jménem a Příjmením (pak kliknout na Připojit).

Pokud MS Teams zatím nepoužíváte – můžete si jej buď stáhnout a instalovat NEBO se jen připojit prostřednictvím webového prohlížeče.