ROZVRH ŠKOLENÍ 2024

formou on-line - Microsoft Teams
Českomoravské sdružení pro zemní plyn, v. z.

Bezpečnost na stavbách PZ

Seznámení s pracovními riziky na plynárenských zařízeních. Zajištění BOZP, PO a OŽP na staveništi.

Přednášející: Mgr. Libor Mikulica
body OPV: 2

Termíny on-line školení:

08.2.2024        v 9:00 hod.
20.2.2024        v 9:00 hod.
27.2.2024        v 9:00 hod.

Aktuální pravidla pro budování PZ na stavbách GN s výhledem do budoucnosti /obnovitelné plyny/

 • Technický požadavek na místní sítě – novinky
 • Nefosilní plyny v distribuci (biometan, vodík a blendy)
 • Prevence poškození PZ třetí stranou a postup distributora
 • Zvláštní požadavky distributora na připojování zákazníků, vytyčování sítí, tabulka doporučených technologií, prevence poškození třetí stranou,...
 • Anomálie – dodržování podmínek nakládání s PE materiálem na stavbách

Přednášející: Ing. František Humhal
Body OPV: 2

Termíny on-line školení:
08.1.2024         v 9:00 hod.
13.2.2024         v 9:00 hod.

Požadavky pro bezpečné připojení membránového plynoměru k OPZ

 • hodnocení rizik
 • vyrovnání potenciálu
 • legislativní předpoklady
 • flexibilní potrubí
 • rekonstrukce OPZ
 • nezákonná manipulace
 • kuželové uzávěry
 • nestandardní situace
 • diskuse

Přednášející: Ovečka Marek
Body OPV: 2

Termíny on-line školení:
05.2.2024         v 9:00 hod.
15.2.2024         v 9:00 hod.

Domovní regulátory tlaku plynu

Základní legislativní změny související s vydáním nových právních předpisů pro vyhrazená technická zařízení.

 • funkce
 • rozdělení
 • provozování
 • kontroly
 • údržba

Přednášející: zaměstnanec společnosti HUTIRA
Body OPV: 2

Termíny on-line školení:
01.2.2024         v 9:00 hod.
21.2.2024         v 9:00 hod.

Procesní bezpečnost

 • představení oboru Procesní bezpečnosti a informace o jeho historii a metodách práce
 • několik příkladů plynárenských a průmyslových nehod a jejich vztah k návrhu těchto systémů
 • čím se Procesní bezpečnost liší od tradičního pojetí BOZP
 • nástroje Procesní bezpečnosti – HAZOP, Funkční bezpečnost a metoda Bow-tie
 • krátký workshop/cvičení

Přednášející: Ing. Ján Šíma
Body OPV: 2

Termíny on-line školení:
19.2.2024         v 9:00 hod.
28.2.2024         v 9:00 hod.