Seznam členů
Proč se stát členem
Kvalifikační předpoklady
Členské příspěvky
Přihláška
ČMSZP

KOTLÍKOVÉ DOTACE

ilustrace

Sáhněte si pro peníze na nový kotel

Možnost zažádat si o finanční příspěvek na výměnu starého kotle na tuhá paliva za nový ekologický plynový kondenzační kotel potrvá do konce letošního října. Důležité je proto neotálet a žádost si co nejrychleji podat. Samozřejmě čím dříve, tím lépe.

O dotaci ve výši až 127 500 Kč si může požádat každý majitel rodinného domu o maximálně třech bytových jednotkách, který využívá kotel na pevná paliva s ručním přikládáním 1. nebo 2. emisní třídy.

Nově u kotlíkových dotací už lidé nemusí provádět mikroenergetické opatření, které by snížilo energetickou náročnost budovy (např. dílčí výměna oken nebo zateplení střechy) a nově se dotace už nevztahují na kotle pouze na uhlí. Ve hře tak zůstaly plynové kondenzační kotle, automatické kombinované kotle na uhlí a biomasu, kotle na biomasu a tepelná čerpadla.

Tři vlny dotací

První vlna kotlíkových dotací odstartovala v létě 2015. Během ní se rozdělilo přes tři miliardy Kč a došlo k výměně 29 tisíc starých kotlů na tuhá paliva. Druhá vlna začala na sklonku loňského léta. V jejím rámci obdržely jednotlivé kraje opět přes tři miliardy Kč, v Moravskoslezském kraji došlo rovnou ke spojení druhé a třetí vlny. V celém programu mají být do roku 2020 vyhlášeny tři výzvy, stát plánuje přerozdělit ze zdrojů Evropské unie cekem devět miliard Kč. Ideálně by se tak mělo nahradit až 100 tisíc nevyhovujících kotlů.

Podle údajů z MŽP budou muset druhou vlnu kotlíkových dotací všechny kraje uzavřít do konce roku 2019. Někde výzvy ještě běží, neboť není celková přidělená částka pro příslušný kraj vyčerpána (tak jak je to v Jihomoravském kraji) nebo si kraje finanční alokaci rozdělily do několika kol. Třetí vlnu spustí MŽP s největší pravděpodobností na konci roku 2019. Kraje ji pak následně vyhlásí pro občany. V tomto případě ještě není termín pevně stanoven, dá se ale předpokládat, že k tomu dojde zhruba do půl roku po termínu pro kraje.

MŽP průběžně zvyšuje povědomí o kotlíkových dotacích prostřednictvím komunikačních kanálů svých i Státního fondu životního prostředí a rovněž i v součinnosti s jednotlivými krajskými úřady. Jde například o pořádání seminářů, distribuci letáků, inzerci v tisku a další aktivity.

Zájem o plyn roste

Dosavadní průběh druhé vlny kotlíkových dotací jasně dokládá, že mezi obyvateli České republiky výrazně narůstá zájem o plynové kondenzační kotle. Vyplývá to ze statistiky MŽP, která potvrzuje předchozí průzkum realizovaný Českým plynárenským svazem (ČPS) mezi jednotlivými kraji.

Takže jaký je momentálně stav? V Pardubickém a Královéhradeckém kraji i na Vysočině si plynový kotel dosud vybrala celá čtvrtina žadatelů. Ve Zlínském kraji jsou plynové kotle dokonce nejoblíbenější, a to samé platí i pro Moravskoslezský, Karlovarský, a právě i Jihomoravský kraj. Zájem o přechod z pevných paliv na zemní plyn dokumentuje i snižující se počet neaktivních přípojek na rozvod zemního plynu. Tyto přípojky byly hromadně vybudovány v devadesátých letech minulého století, často s finanční podporou obcí, když se předpokládal a státem byl podporován masivní přechod ke komfortnějšímu, a především ekologičtějšímu vytápění zemním plynem.

Plynový kotel se vyplatí

Plynový kotel se vyznačuje nižšími pořizovacími náklady ve srovnání s kombinovanými kotli 5. třídy i s tepelnými čerpadly, která zpravidla neřeší dostatečnou dodávku tepla v zimních měsících. Má vysokou účinnost, která je zárukou nízké spotřeby plynu. Ostatně žádný jiný zdroj vytápění neohřeje zásobník vody tak rychle jako právě plynový kotel. K tomu je nutno připočíst nenáročnost obsluhy – stačí jednoduše otočit ovladačem termostatu – i nižší četnost čištění a údržby. Plynové kotle se navíc oproti srovnatelným technologiím osvědčují jako zdroje s nejnižší poruchovostí.

Zemní plyn představuje komfortní a ekologický způsob vytápění, zejména z dlouhodobého hlediska. I nový kotel na tuhá paliva v 5. emisní třídě bude jednou zařazen jako neekologický a b

ude se muset vyměnit bez ohledu na technický stav. Už od ledna 2020 začne platit zákaz prodeje kotlů 4. a 5. emisní třídy, vyjma kotlů splňujících přísné požadavky Ekodesign. Tohle u kotlů na zemní plyn nehrozí. K jejich výměně dojde teprve tehdy, až technicky doslouží.

Po výměně kotle zároveň odpadne mnoho manuální práce, jako je například skládání uhlí, pravidelné přikládání či vynášení popela. Zmizí i starosti se zásobováními nebo skladovacími prostory. Nebude už potřebná plechová popelnice na žhavý popel ani tak časté malování zaprášených místností v domě.

Statistiky dokazují, že zemní plyn představuje moderní, kvalitní a ekologické palivo, které je nejvyužívanější pro vytápění rodinných domů v České republice. „Plynové kotle se obecně považují za nejvýhodnější způsob vytápění všude tam, kde je k dispozici plynová přípojka. Technologie plynových kotlů je lidem navíc blízká a spolehlivě funguje už desítky let.

Více na internetové adrese www.kotelsdotaci.cz

Výše podpory:

Bonusy: Na co lze získat dotaci:


přehled dotačních limitů

Úvod Zemní plyn Informace Členství Odborné akce Odkazy Kontakty Kotlíkové dotace