Členství

ilustrační foto

Proč se stát členem

Výhody pro členy sdružení:
  • ČMSZP členem Českého plynárenského svazu
  • zástupce ČMSZP členem technické koordinační komise Českého plynárenského svazu
  • ČMSZP střediskem odborného plynárenského vzdělávání GAS
  • komplexní vzdělávací program – školení, semináře a setkání
  • bodový systém GAS a ČKAIT
  • osvědčení ČMSZP
  • seznamování s novými technologiemi, zařízeními a materiály
  • seznamování s legislativou
  • abonence GAS – pro členy sdružení
  • vzájemnou výměnu informací