Členství

Členské příspěvky

Výše ročních členských příspěvků ČMSZP:
jednotliví členové (fyzické osoby) 100 Kč
právnické osoby do 3 zaměstnanců 500 Kč
právnické osoby do 10 zaměstnanců 1.000 Kč
právnické osoby nad 10 zaměstnanců 2.000 Kč
výrobci, dovozci a prodejci spotřebičů, zařízení a materiálů 2.000 Kč