Členství

ilustrační foto

Kvalifikační předpoklady

Základní kvalifikační předpoklady:

Jedná se o prokázání odborné způsobilosti pro vykonávání konkrétní činnosti spojené s plynovými zařízeními. Požadované doklady jsou definovány příslušnými právními předpisy. Tyto doklady jsou dostačující pro členství v ČMSZP. Firmy, které jsou zaregistrovány na OTK v souladu s Technickou instrukcí 1/2002 (živnostenský list a oprávnění jsou k dispozici na OTK) nemusí tyto dokumenty při žádosti o členství v ČMSZP předkládat.

  • Plynárenské společnosti - licence dle 458/2000 Sb.
  • Montážní firmy - oprávnění dle 174/1968 Sb., živnostenský list dle 455/1991 Sb.
  • Kominíci - živnostenský list dle 455/1991 Sb.
  • Projektanti - autorizace dle 360/1992 Sb. (oprávnění k projektové činnosti dle 186/1990 Sb.,
    oprávnění k projektování a oprávnění k provádění staveb dle 8/1983 Sb.)
  • Výrobci - živnostenský list dle 455/1991 (technické požadavky na výrobky dle 22/1997 Sb.)
  • Energetičtí auditoři - oprávnění k poskytování auditorské činnosti dle 406/2000 Sb.
  • Školy - zřizovací listina dle 564/1990 Sb.