Úvod

ilustrační foto

Vítejte na stránkách Českomoravského sdružení pro zemní plyn.

ČMSZP je dobrovolný občanský spolek, jehož hlavním cílem je podpora společných zájmů členů spolku při racionálním, bezpečném a ekologickém využívání zemního plynu, s důrazem na poskytování kvalitních služeb směřujících k uspokojování potřeb stávajících a budoucích uživatelů zemního plynu.

Základní předmět činnosti ČMSPZ - stejně jako další informace o spolku naleznete v sekci Informace.